W odcinku przednim ciernie stosowane są tylko czasowo dla właściwego usytuowania mostu na filarach i po jego trwałym osadzeniu zostają odcięte. Powierzchni tych cierni ani kontaktujących z nimi odcinków zęba nie wytrawia się.

Do osadzania mostów typu Maryland muszą być stosowane specjalne rodzaje kompozytów z mikrowypełniaczami, które umożliwiają wytwarzanie pomiędzy powierzchniami zęba i mostu warstwy o grubości 15 mikronów. Należą do nich wspomniane uprzednio preparaty Cosmo- pan ^ ABC.

Leave a Reply