Newralgia objawowa (neuralgia sympiomaLica) może występować na skutek bardzo wielu przyczyn miejscowych i ogólnych. Z przyczyn miejscowych należy wymienić zapalenie miazgi, zębiniaki, utrudnione wyrzynande się dolnego zęba mądrości, pozostawione po ekstrakcji ostre brzegi zębodołu, torbiele szczękowe, wadliwie wyko-nane wypełnienia ubytków próchnicowych lub protezy, zrosty bliznowate obejmujące nerwy, choroby zatok bocznych nosa, ucha wewnętrznego lub środkowego i im.

Do przyczyn ogólnych należy zaliczyć wszelkie choroby i zatrucia powodujące zapalenie lub zwyrodnienie nerwów obwodowych. Różnice w obrazie klinicznym newralgii objawowej i samoistnej są nieraz trudne do uchwycenia. Z tego względu każdy chory z newralgią nerwu trójdzielnego wymaga bardzo szczegółowego i wielokierunkowego badania celem ustalenia właściwego rozpoznania.

W przebiegu newralgii objawowej nie występują typowe napady bólu, bóle są raczej stałe tylko ze zmiennym natężeniem, W czasie nasilenia bólu nie spostrzega się wyraźnych faz charakterystycznych dla ataku bólu w newralgii samoistnej. Nieraz występują bóle w nocy, czego nie ma zwykle w przypadkach samoistnej newralgii. W przypadkach newralgii objawowej wykrycie i usunięcie przyczyny stanowi podstawę leczenia.

Leave a Reply