Rozszczep wargi górnej, (cheiloschisis) jrąoże być jedno-stronny lub obustronny, icześdiowy lub całlkowity. Bardzo rzadko występuje częściowy rozszczep w^argi w linii środkowej. Całkowity rozszczep wargi stosunkowo często występuje łącznie z rozszczepem wyrostka zębodołowego (cheilognathoschisis). Niekiedy

następuje rozszczepienie wyłącznie mięśnia okrężnego ust z zachowaniem skóry i błony śluzowej, co określa się jako ukryty rozszczep wargi. Częściowy jednostronny rozszczep wargi górnej może dotyczyć wyłącznie czerwieni wargi, połowy lub 2/s wysokości wargi.

Read the rest of this entry »

Najbardziej charakterystycznym objawem przewlekłego zapalenia kości szczękowych są przetoki, przez które wydobywa się wydzielina ropna z trumienki martwaka. Przetoki są wypełnione ziarniną d mogą być umiejscowione na skórze lub na wyrostku zębodołowym. Posuwając się zgłębnikiem w głąb przetoki, dochodzi się do kości, a nieraz można wyczuć chropowatą powierzchnię martwaka. Drobne martwaki często samoistnie wydalają się przez przetokę. Obecnie, w związku z szerokim stosowaniem antybiotyków, nieraz spostrzega się nietypo-

Read the rest of this entry »

Przewlekłe zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej może być zejściem ostrego procesu zapalnego w zatoce. Może również rozwijać się powoli bez poprzedzających ostrych objawów klinicznych i wtedy od początku choroby prizyjmujje przebieg charakterystyczny dla przewlekłego zapalenia. W przewlekłym zapaleniu zatoki szczękowej występują przede wszystkim zmiany wytwórcze błony śluzowej w postaci jej przerostu lub polipów. Nieraz polipy wypełniają całe światło zatoki. Wydzielina ropna jest zazwyczaj gęsta, niekiedy silnie cuchnąca. Przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej może przebiegać bezcibjawowo lub z bardzo nieznacznymi objawami klinicznymi. Rozpoznaje się je wówczas najczęściej przypadkowo’. Może to mieć miejsce po usunięciu zęba, kiedy z zębodołu wydziela się treść ropna, a sondowaniem stwierdza się połączenie z zatoką.

Read the rest of this entry »

Przy projektowaniu mostów, podobnie jak i innych uzupełnień protetycznych, stosuje się zasadę nieodbudowywania trzecich trzonowców. Mosty są dwubrzeżne i jednobrzeżne. Przęsło mostu dwubrzeżnego w odcinku przednim może maksymalnie odbudowywać cztery brakujące zęby, zaś w odcinkach bocznych nie więcej niż trzy. W moście jednobrzeżnym dowieszone przęsło powinno być tylko jednoczłonowe.

Read the rest of this entry »

W sytuacjach, kiedy po oszlifowaniu zębów zostaną zlikwidowane uprzednio istniejące strefy podparcia, niezbędne jest pobranie kęska zwarciowego z twardego materiału (np. stentsu) na początku wizyty, przed zlikwidowaniem stref podparcia. Umożliwi on ustalenie modeli w położeniu, jakie było przed oszlifowaniem zębów.

Jeżeli planuje się wykonanie mostu licowanego tworzywem kosmetycznym (akryl, porcelana) konieczne jest również dobranie koloru zębów. Wycisk i kęsek zwarciowy wraz z informacjami dodatkowymi zanotowanymi w karcie laboratoryjnej zostają przesłane do pracowni, gdzie na ich podstawie technik wykonuje most. Postępowanie na tej wizycie kończy zabezpieczenie zębów koronami ochronnymi.

Read the rest of this entry »

Na pierwszej wizycie zbiera się wywiad i przeprowadza badanie pacjenta. W razie potrzeby dokonuje się takich zabiegów, jak np. zdjęcie kamienia czy likwidacja przedwczesnych kontaktów lub wyrówna- nie powierzchni zgryzowej. Jeżeli są wskazania, kieruje się pacjenta na badania dodatkowe lub leczenie specjalistyczne (zachowawcze, parodon- tologiczne, chirurgiczne), ewentualnie wykonuje również wyciski dla modeli diagnostycznych.

Read the rest of this entry »

Proteza pooperacyjna kontaktująca z tkankami miękkimi, często pokrytymi bliznami, może je uszkadzać bez objawów subiektywnych lub wywoływać doznania bólowe. Duże kłopoty występują u pacjentów poddawanych radio- i chemioterapii, u których odporność zarówno ogólna, jak i miejscowa są znacznie osłabione. Protezy pooperacyjne należy wielokrotnie podścielać ze względu na znaczne zmiany w podłożu i częściej je wymieniać na nowe w porównaniu z protezami tradycyjnymi.

Read the rest of this entry »

U pacjentów z ubytkami tkanek w obrębie szczęki postępowanie jest bardziej skomplikowane i uzyskanie korzystnych wyników leczenia jest trudniejsze niż w grupie I. U tych chorych natychmiast po zabiegu występuje połączenie jamy ustnej z jamą nosową, utrudniając mowę i odżywianie. Knak leczenie protetyczne pacjentów z resekcją szczęki proponuje podzielić na trzy etapy: „Etap pierwszy polega na wykonaniu protezy operacyjnej, pokrywającej ubytek tkanek powstały po resekcji szczęki w celu umożliwienia pacjentowi połykania, stworzenia podparcia dla powłok twarzy oraz utrzymania tamponów. W drugim etapie, po 14 dniach od chwili operacji, wykonuje się wczesną protezę pooperacyjną, która umożliwia pacjentowi żucie i w miarę zrozumiałą wymowę. W trzecim etapie, po całkowitym wygojeniu tkanek, zostaje wykonana proteza długoczasowa”.

Read the rest of this entry »

Przęsło mostu, znajdujące się w przestrzeni po utraconych zębach ma za zadanie odtworzenie ich czynności oraz wyglądu estetycznego. Powinno być również biologicznie akceptowane przez tkanki otaczające. Bączkowski biorąc pod uwagę opinie innych autorów twierdzi: „przęsło mostu powinno być tak skonstruowane, aby nie uciskało błony śluzowej, nie stwarzało miejsc retencyjnych dla zalegania resztek pokarmowych, sprzyjało procesom samooczyszczania i umożliwiało usuwanie zalegających drobin pokarmowych normalnymi zabiegami higienicznymi. Brodawki dziąsłowe powinny być całkowicie odciążone w miejscach przejścia przęsła mostu w powierzchnię styczną zębów filarowych”.

Read the rest of this entry »

Proteza obturator do długoczasowego użytkowania może być wykonany z jednolitego materiału, zwykle tworzywa akrylowego utwardzanego termicznie lub mieć część zatykającą, wykonaną z miękkiego tworzywa. ‘Część zamykająca (obturacyjna) może być trwale połączona z płytą protezy lub być na nią nasadzana. Bardziej rozpowszechnione są obturatory jednoczęściowe.

Read the rest of this entry »