Z e w .n ą t r z. u s t n y sposób z. nie !c. z ulania polega nia| do-tarciu do przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej przez wkłucie igły na 1,5-2 cm przed kątem żuchwy w okolicy podżuchwowej i przejściu na wewnętrzną powierzchnię gałęzi żuchwy na wysokości 4-5 cm. W tym miejscu osiąga się otwór żuchwowy.

Znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego obejmuje zęby połowy żuchwy, dziąsła (z wyjątkiem Okolicy unerwionej przez nerw policzkowy) na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodote- wegoi i część wargi dolnej.

Znieczulenie nerwu językowego’ Nerw językowy (n. lingualis) biegnie początkowo’ ku dołowi w przestrzeni skrzydłowo- żuchwowej z nerwem zębodołowym dolnym. Następnie oddala się od niego ku przodowi i skręca w kierunku jamy ustnej. Na. tylnej krawędzi mięśnia żuchwowo-gnykowego wstępuje na jego górną powierzchnię, krzyżuje się z, przewodem ślinianki podjęzykowej, pod którym wchodzi do języka.

Leave a Reply