Ustalenie wskazań do usuwania zębów jest uzależnione od postępu stomatologii zachowawczej i aktualnego ujęcia zagadnienia zakażenia ogniskowego.

Zęby wielokorzeniowe usuwa się w przypadkach zgorzeli miazgi, ostrego .zapalenia ozębnej, przewlekłego zapalenia ozębnej: ziarnino- wego i ziarninującego, torbieli okołowierzchołkowej. W zapaleniu okost- nej, ropniu podokastnawym i zapaleniu kości wskazane jest usunięcie wielokorzeniowego ‚zęba „przyczynowego” w jak najwcześniejszym okresie. Zęby jednokorzeniowe należy usuwać w okresie początkowym ostrego zapalenia kości, naitomiiast w zapaleniu okoBłnej i ropniu podokostnowym należy rozpatrzyć możliwość ich dalszego leczenia zachowawczego, Usunięciu podlegają wszystkie zęby podejrzane jako źródło zakażenia ogniskowego zęby, których korona uległa rozległemu zni- Sizczeniu, ta|k że jest możliwa jej odbudowa protetyczna zęby nie nadające się do leczenia zachowawczego lub chirurgicznego. Wskazaniem do usunięcia zębów z żywą miazgą mogą ibyć względy .protetyczne i ortodontyczne. Dotyczy to zębów nadliczbowych, stojących poza lukiem zębowym, utrudniających protezowanie. Przyzębica trzeciego, a nieraz drugiego stopnia może być wskazaniem do usuwania zębów. Należy usuwać dolne zęby mądrości przy powtarzających się stanach zalpalnych okołdkoronowych. Usuwanie zębów zatrzymanych oraz tkwiących w linii złamania kości będzie omawiane niżej. Zęby mleczne ze zgorzelą miazgi ‚podlegają usunięciu.

PRZECIWWSKAZANIA DO USUWANIA ZĘBÓW. Przeciwwskazania do usuwania zębów są związane z aktualnym stanem ogólnym lub miejscowym. Ocena stanu ogólnego lub miejscowego określa możliwość dokonania ekstrakcji zęba. W wielu .przypadkach usunięcie zęba musi być poprzedzone szczegółowym badaniem internistycznym, a nieraz – odpowiednim przygotowaniem w warunkach szpitalnych. Przeciwwskazane jest usuwanie zębów bez odpowiedniego przygotowania chorych ze skazą krwotoczną, białaczką, agrainulocyto- zą. Nie należy usuwać zębów w okresie miesiączkowania. Okres ciąży niep.owikłanej nie stanowi przeciwwskazania do usuwania zębów.

Odpowiednie przygotowanie przed zabiegiem i obserwacja po usunięciu zęba jest wiskazana w przypadkach chorób ser,ca i naczyń, cukrzycy niewyrównanej, marskości wątroby, nadczynności tarczycy.

Nie należy (usuwać zęibórw w ostrych chorobach zakaźnych, ostrych stanach zapalnych błony śluzowej jamy ‚ustnej oraz w przypadkach znacznego szczękościsku.

Leave a Reply