Zdrowe Zęby

w okresie pr:zed- i pooperacyjnym powinny znajdować się pod opieką pediatry. Niekiedy, szczególnie u dzieci starszych, potrzebna jest pomoc psychologa, a nawet psychiatry, ponieważ ciężkie urazy psychiczne i kompleksy związane z kalectwem rzutują na rozwój psychiczny dziecka i jego stosunek do społeczeństwa.

W leczeniu rozszczepów bardzo istotnym zagadnieniem jest wybór najkorzystniejszego okresu dla przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Większość amtarów stoi na stanowisku, że leczenie chirurgiczne tych wad rozwojowych łącznie z operacjami poprawczymi powinno być zakończone przed pójściem dziecka do szkoły. Leczenie ortodontyczne i foniatryczne w razie potrzeby może być kontynuowane w wieku szkolnym. Rozszczepy wargi i podniebienia stanowią wade rozwojowa

Read the rest of this entry »

Z e w .n ą t r z. u s t n y sposób z. nie !c. z ulania polega nia| do-tarciu do przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej przez wkłucie igły na 1,5-2 cm przed kątem żuchwy w okolicy podżuchwowej i przejściu na wewnętrzną powierzchnię gałęzi żuchwy na wysokości 4-5 cm. W tym miejscu osiąga się otwór żuchwowy.

Znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego obejmuje zęby połowy żuchwy, dziąsła (z wyjątkiem Okolicy unerwionej przez nerw policzkowy) na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodote- wegoi i część wargi dolnej.

Read the rest of this entry »

Rozszczep wargi górnej, (cheiloschisis) jrąoże być jedno-stronny lub obustronny, icześdiowy lub całlkowity. Bardzo rzadko występuje częściowy rozszczep w^argi w linii środkowej. Całkowity rozszczep wargi stosunkowo często występuje łącznie z rozszczepem wyrostka zębodołowego (cheilognathoschisis). Niekiedy

następuje rozszczepienie wyłącznie mięśnia okrężnego ust z zachowaniem skóry i błony śluzowej, co określa się jako ukryty rozszczep wargi. Częściowy jednostronny rozszczep wargi górnej może dotyczyć wyłącznie czerwieni wargi, połowy lub 2/s wysokości wargi.

Read the rest of this entry »

Najbardziej charakterystycznym objawem przewlekłego zapalenia kości szczękowych są przetoki, przez które wydobywa się wydzielina ropna z trumienki martwaka. Przetoki są wypełnione ziarniną d mogą być umiejscowione na skórze lub na wyrostku zębodołowym. Posuwając się zgłębnikiem w głąb przetoki, dochodzi się do kości, a nieraz można wyczuć chropowatą powierzchnię martwaka. Drobne martwaki często samoistnie wydalają się przez przetokę. Obecnie, w związku z szerokim stosowaniem antybiotyków, nieraz spostrzega się nietypo-

Read the rest of this entry »

Przewlekłe zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej może być zejściem ostrego procesu zapalnego w zatoce. Może również rozwijać się powoli bez poprzedzających ostrych objawów klinicznych i wtedy od początku choroby prizyjmujje przebieg charakterystyczny dla przewlekłego zapalenia. W przewlekłym zapaleniu zatoki szczękowej występują przede wszystkim zmiany wytwórcze błony śluzowej w postaci jej przerostu lub polipów. Nieraz polipy wypełniają całe światło zatoki. Wydzielina ropna jest zazwyczaj gęsta, niekiedy silnie cuchnąca. Przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej może przebiegać bezcibjawowo lub z bardzo nieznacznymi objawami klinicznymi. Rozpoznaje się je wówczas najczęściej przypadkowo’. Może to mieć miejsce po usunięciu zęba, kiedy z zębodołu wydziela się treść ropna, a sondowaniem stwierdza się połączenie z zatoką.

Read the rest of this entry »

Przy projektowaniu mostów, podobnie jak i innych uzupełnień protetycznych, stosuje się zasadę nieodbudowywania trzecich trzonowców. Mosty są dwubrzeżne i jednobrzeżne. Przęsło mostu dwubrzeżnego w odcinku przednim może maksymalnie odbudowywać cztery brakujące zęby, zaś w odcinkach bocznych nie więcej niż trzy. W moście jednobrzeżnym dowieszone przęsło powinno być tylko jednoczłonowe.

Read the rest of this entry »

W sytuacjach, kiedy po oszlifowaniu zębów zostaną zlikwidowane uprzednio istniejące strefy podparcia, niezbędne jest pobranie kęska zwarciowego z twardego materiału (np. stentsu) na początku wizyty, przed zlikwidowaniem stref podparcia. Umożliwi on ustalenie modeli w położeniu, jakie było przed oszlifowaniem zębów.

Jeżeli planuje się wykonanie mostu licowanego tworzywem kosmetycznym (akryl, porcelana) konieczne jest również dobranie koloru zębów. Wycisk i kęsek zwarciowy wraz z informacjami dodatkowymi zanotowanymi w karcie laboratoryjnej zostają przesłane do pracowni, gdzie na ich podstawie technik wykonuje most. Postępowanie na tej wizycie kończy zabezpieczenie zębów koronami ochronnymi.

Read the rest of this entry »

Na pierwszej wizycie zbiera się wywiad i przeprowadza badanie pacjenta. W razie potrzeby dokonuje się takich zabiegów, jak np. zdjęcie kamienia czy likwidacja przedwczesnych kontaktów lub wyrówna- nie powierzchni zgryzowej. Jeżeli są wskazania, kieruje się pacjenta na badania dodatkowe lub leczenie specjalistyczne (zachowawcze, parodon- tologiczne, chirurgiczne), ewentualnie wykonuje również wyciski dla modeli diagnostycznych.

Read the rest of this entry »

Proteza pooperacyjna kontaktująca z tkankami miękkimi, często pokrytymi bliznami, może je uszkadzać bez objawów subiektywnych lub wywoływać doznania bólowe. Duże kłopoty występują u pacjentów poddawanych radio- i chemioterapii, u których odporność zarówno ogólna, jak i miejscowa są znacznie osłabione. Protezy pooperacyjne należy wielokrotnie podścielać ze względu na znaczne zmiany w podłożu i częściej je wymieniać na nowe w porównaniu z protezami tradycyjnymi.

Read the rest of this entry »

U pacjentów z ubytkami tkanek w obrębie szczęki postępowanie jest bardziej skomplikowane i uzyskanie korzystnych wyników leczenia jest trudniejsze niż w grupie I. U tych chorych natychmiast po zabiegu występuje połączenie jamy ustnej z jamą nosową, utrudniając mowę i odżywianie. Knak leczenie protetyczne pacjentów z resekcją szczęki proponuje podzielić na trzy etapy: „Etap pierwszy polega na wykonaniu protezy operacyjnej, pokrywającej ubytek tkanek powstały po resekcji szczęki w celu umożliwienia pacjentowi połykania, stworzenia podparcia dla powłok twarzy oraz utrzymania tamponów. W drugim etapie, po 14 dniach od chwili operacji, wykonuje się wczesną protezę pooperacyjną, która umożliwia pacjentowi żucie i w miarę zrozumiałą wymowę. W trzecim etapie, po całkowitym wygojeniu tkanek, zostaje wykonana proteza długoczasowa”.

Read the rest of this entry »